Nazaj v mesto
Zemljevid strani
Skoči na vsebino
D

Potep po okolici

Cevko, maskota, v športnih oblačilih in s čelado na glavi vozi kolo.

Greva na potep

Ko stopiš iz mestnega središča, kjer se sprehajaš po utrjenih pločnikih, te pot zanese v zeleno okolico Ljubljane. Tudi tukaj so, tako kot v mestnem jedru, znaki, stavbe in naprave, ki so ti najbrž še neznani.

Do zdaj!
 Pojdi z menoj na potep po okolici mesta in se podaj na zanimivo dogodivščino.

Prometni znak označuje vstop na vodovarstveno območje.

Vodovarstveno območje

Si že opazil ta znak?

Prometni znak z napisom 112 te spomni, da vstopamo na vodovarstveno območje. To je ozemlje, kjer z namenom varovanja okolja in vodnih virov veljajo strožji predpisi.

Prometni znak označuje vstop na najožje vodovarstveno območje.

Najožje vodovarstveno območje

Čez nekaj minut vožnje te nov prometni znak opomni, da smo tokrat vstopili v najožje vodovarstveno območje, kjer je prevoz s cisternami prepovedan. Prometne nesreče, v katerih so vključene cisterne z nevarnimi snovmi, bi lahko trajno onesnažile vodne vire, zato vožnja z njimi ni dovoljena.

Označevalna tabla, ki je pritrjena na žičnato ograjo, označuje območje zajetja pitne vode.

Vodarna

Opaziš močno zavarovano območje – vodarno, kjer črpamo podzemno vodo in kjer napis na ograji sporoča, da je to vodovodni objekt. Dostop je dovoljen le osebam, ki imajo posebno dovoljenje za vstop.

Vodovodne cevi, ki so pritrjena na spodnjo stran mostu.

Vodovodne cevi

Voda poleg tega, da kroži, potrebuje tudi nekaj fizičnega, da jo lahko pripeljemo na primer v hišo, vrtec, šolo ali mamino službo. Temu rečemo vodovodne cevi. Po njih se pretaka voda. Vodovodne cevi so skrite meter in pol globoko v tleh. Na površju jih lahko opazimo, ko prečkajo most.

Hidropostaja je mala, nizka hiša, ki je obdana z žičnato ograjo.

Hidropostaja

V mestu stojijo tudi ograjene hišice. Imenujemo jih hidropostaje. Na vodovodnem omrežju, ki leži za njimi, vzpostavijo višji tlak, da lahko voda priteče tudi v hiše, ki ležijo višje (denimo na hribu). Če želiš izvedeti, kako, pa le brž skoči na "pot pitne in odpadne vode".

Modra cev, na katero je nameščena kovinska omarica. Ta objekt stoji v parku na zelenici.

Objekti za opazovanje vode

Ob poljskih poteh v okolici mesta včasih opaziš modro obarvane cevi. To so objekti za opazovanje nivoja in kakovosti podzemne vode. So zelo pomembni, še posebno med močnim deževjem in velikimi poplavami.

Vodohran je armirano-betonski in v zemljo delno vkopan objekt, do katerega vodi pot.

Vodohran

Na sprehodu po Rožniku se kar naenkrat znajdeš pred ograjo vodnega zbiralnika ali vodohrana, ki se kar zliva z zeleno okolico. Tukaj je doma voda, zato moraš še posebej poskrbeti, da je okolica karseda čista, in na to opozarjati tudi kakšnega morebitnega mimoidočega falota.

Pitnik v parku, pod njim sta dve betonski skledi, kamor odteka neuporabljena voda.

Pitnik

Ko prisopihaš na Cankarjev vrh, lahko sebi ali svojemu kužku privoščiš požirek sveže vode iz pitnika. Če opaziš koga s plastenko, mu lahko mirno razložiš, da ne potrebuje plastike, saj je voda iz pipe najboljša in naj naslednjič poskusi še sam.

Kanalizacijsko črpališče je z žičnato ograjo ograjena zidana hišica z napisom črpališče,

Kanalizacijsko črpališče

Ob cesti opaziš ograjeno zidano hišico z napisom črpališče. Naloga kanalizacijskega črpališča je dvigniti odpadno vodo na višji nivo, da lahko od te točke naprej ponovno odteka gravitacijsko. Da voda odteka gravitacijsko, pomeni, da izkorišča silo teže in odteka navzdol.

Dva odprta, betonska bazena za zadrževanje in zajemanje snovi ob morebitnih izlitjih nevarnih snovi.

Odprti bazeni

Ob cestah so, navadno skriti pred očmi, odprti bazeni, ki so namenjeni zadrževanju nevarnih snovi, če se te razlijejo na utrjenih površinah, kot so ceste in parkirišča. Tako smo vedno pripravljeni na večino nepredvidljivih dogodkov, ki bi sicer lahko povzročili veliko škodo.

Da boš dodobra osvežil svoje znanje, si v MESTNI ŠOLI poglej še:

C