Nazaj v mesto

Razlika med površinskimi in podzemnimi vodami

Ste kdaj razmišljali, kako se med seboj razlikujejo podzemne in površinske vode? To je bila namreč zadnja stvar, ki smo se je naučili v šoli, preden smo zakorakali v počitnice. Ker so nekatere razlike precej zanimive, jih moram deliti z vami. Več glav več ve.

  • Voda, ki jo najdemo na površju zemlje, imenujemo površinska voda. Ta je lahko stoječa ali tekoča. Sem spadajo reke, jezera, somornica, morja. Voda, ujeta pod zemeljsko površino pa je podzemna voda ali podtalnica.
  • Površinska voda je izpostavljena izhlapevanju, podzemna voda ne.
  • Podzemna voda ohranja stalno temperaturo, temperatura površinske vode pa spreminja glede na okolico.
  • Površinska voda vsebuje manjšo vsebnost soli v primerjavi s podtalnico. Z večanjem globine vode se veča tudi vsebnost soli. Prav tako vsebuje podzemna voda tudi več mineralnih snovi.
  • Podzemna voda za razliko od površinske ne vsebuje škodljivih organizmov.
  • Površinska voda lahko vsebuje različne onesnaževalce, kot so pesticidi, živalski odpadki, insekticidi, alge, industrijski odpadki in druge organske produkte.
  • Podzemna voda se običajno uporablja za potrebe gospodinjstva (npr. kuhanje in pitje), površinska voda pa se uporablja za potrebe  kmetijstva in pri proizvodnji električne energije.

Katera površinska voda je najbližje tvojemu domu?

Cevko

C