Nazaj v mesto

Kaj so hidrološke nesreče?

Hidrološke nesreče so silne, nenadne in uničujoče spremembe kakovosti zemeljske vode ali njenega gibanja na kopnem, pod površjem ali v ozračju. Poznamo tri vrste hidroloških nesreč: poplave, cunamije in limnične izbruhe.

Poplava je začasno prekritje zemljišča z vodo, ki ga navadno ne prikriva voda. Pogosto nastanejo zaradi dolgo trajajočih in intenzivnih padavin ali hitrega taljenja snega. Pojavijo se lahko v naseljenih območjih, na cestah, kmetijskih zemljiščih in travnikih. Sam sem doslej videl le poplavljene barjanske travnike, ko je več dni močno deževalo. Vode je bilo toliko, da sem lahko vse skupaj opazoval le z bližnjega kolovoza.

Cunamiju pravijo tudi pristaniški val, bolj znan pa je kot potresni morski val. Običajno se pojavi zaradi podmorskih potresov, zemeljskih plazov ali vulkanskih izbruhov. Valovi se od potresnega žarišča navzven širijo s hitrostjo 700 kilometrov na uro, dosežejo višino tudi do 30 metrov in na obali povzročijo veliko katastrofo. Sam sem ga videl v eni od oddaj, njegova moč pa je bila naravnost strašljiva.

Limnični izbruh pa se zgodi, ko iz globokega jezera nenadoma izbruhne plin, običajno ogljikov dioksid, ki predstavlja veliko nevarnost za zadušitev prostoživečih živali in tudi ljudi. Takšen izbruh lahko povzroči v jezeru tudi cunamije, saj plin izpodriva vodo. Do danes sta bila opažena le dva limnična izbruha v afriški državi Kamerun.

Cevko

C